Haasteita ja hyviä käytänteitä


Muistilista maahanmuuttajan perehdyttäjälle

Miksi perehdytetään?
 • perehdytys on toiminnan perusta
 • hyvä perehdytys lisää potilasturvallisuutta
 • hyvä perehdytys tehostaa toimintaa
Mistä asioista perehdytetään?
 • yhteisöllisyyteen liittyvistä asioista
 • työhön liittyvistä asioista
 • työpaikkakulttuuriin liittyvistä asioista
 • suomalaiseen kulttuuriin liittyvistä asioista
Miten perehdytetään?
 • tietoa annetaan riittävästi
 • ei liikaa tietoa yhdellä kertaa
 • ymmärrettävästi
 • taskuoppaan avulla
Milloin perehdytetään?
 • ennen töiden alkua
 • heti töiden alettua
 • työn aikana
 • tarvittaessa
Kenelle perehdytys kohdennetaan?
 • maahanmuuttajahenkilökunnalle
 • suomalaiselle henkilökunnalle
Perehdytystä tulisi antaa riittävästi ja sen tulisi olla selkeää.

Perehdytystä tulisi antaa sekä suomalaisille että maahanmuuttajille.

TULOSTA MUISTILISTA TÄSTÄ

Sairaanhoitaja-lehden artikkeli maahanmuuttajan perehdytyksestä 2009
 • hyviä käytänteitä, esimerkkejä - vaihtoehtoisia tapoja esiteltynä, tiedonkeruuta
 • kuvat ja videot
 • linkki Jutta Hartikaisen väitöskirjaan ja artikkeleihin
 • tutkintosuunnitelma työpaja "Tuumasta toimeen..."
 • monikulttuurisuusosio arvioijakoulutukseen
 • työelämälähtöisen tutkintosuunnitelman ohjausmalli (valtakunnallinen ohje tulossa?)
 • näyttötutkintomestareiden (opettaja-arvioijat) monikultturisuusosaamisen lisääminen
 • sosiaalisen median oppimisympäristön mallintaminen
 • vertaisarviointi arvioijakoulutusten osalta


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti