Tutkintosuunnitelma

Tutkintosuunnitelma on usein maahanmuuttajataustaiselle tutkinnon suorittajalle haasteellisin osa tutkinnon suorittamista, sillä se sisältää monia kielellisesti hankalia käsitteitä. Tästä syystä Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt (2013) tutkintosuunnitelmasta selkeät ja yksinkertaustetut ohjeet (linkki tähän, avaaminen).

Näyttötutkinto-opas (kokonaisuudessaan)

Maahanmuuttajien arviointia koskeva osa (liite 6), sivut 120-123 Näyttötutkinto-oppaasta

- arviointikriteerit


TUTKINTOSUUNNITELMA

LISÄÄ LINKKEJÄ JA TÄYDENNÄ

Tutkinnon suorittaja tekee kirjallisen tutkintotilaisuuden suunnitelman hyödyntäen tukitoimia ja -materiaaleja (selkokielisiä tekstejä, kuvia, ajatuskarttoja jne.). Opettaja-arvioija on hyväksynyt osaltaan tutkintosuunnitelman ja on tarvittaessa yhteydessä työelämän arvioijiin ennen tutkintosuoritusta. Tutkinnon osan vastaava ja/tai opettaja-arvioija varmistavat sen, etteivät maahanmuuttajatutkinnonsuorittajan mahdolliset tukitoimet tai erityisjärjestelyt vaikuta tutkinnon suorittajan suoritusta heikentävästi.

HUOM! Tutkinnon suorittaja voi täydentää suunnitelmaa suullisesti. 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti