Ammattitaitovaatimukset ja kielitaito

Kielitaitotaso

Ammatilliseen tutkintoon hakeutujan kielitaitotason tulee olla  B1 (YKI/3) tai parempi.
"Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet."

Ammattitaitovaatimukset ja kielitaito
• Maahanmuuttajien ja muiden kieli- ja kulttuuriryhmien edustajilla on samat ammattitaitovaatimukset näyttötutkinnoissa kuin muillakin näyttötutkinnon suorittajilla.
• Ammattitaitoa tulee arvioida niin, etteivät kielitaidon mahdolliset puutteellisuudet vaikuta suoritusta heikentävästi.
• Jos tutkintokieli ei ole opiskelijan äidinkieli, on hänellä ennen tutkintotilaisuutta oltava sellainen kielitaito, että hän ymmärtää tutkintosuoritukseen liittyvät ohjeet ja määräykset selvästi esitettynä.

Tavoitteena ammatinharjoittajan kielitaito
Arvioinnin opas, OPH, 2012:
• Arvioijien tulee arvioinnissaan ottaa huomioon, että suomen kielen taito kehittyy prosessinomaisesti ja että kielen kehitys jatkuu vielä ammatillisen koulutuksen aikana.
• Olennaista on, ettei opiskelijalta vaadita kohtuuttomia maassaoloaikaan nähden; erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa kielitaidon taso pitää ottaa huomioon.
• Peruslähtökohta kuitenkin on, että koulutuksen päättyessä maahanmuuttajalla on oltava sellainen suomen (tai ruotsin) kielen taito, että hän pystyy harjoittamaan ammattiaan Suomessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti